831690California 6 số - (Vol 18)

CHUYỆN TÌNH BUỒN (3)

Cầm tay và anh nói ngày chia xa rồi em hỡi nước mắt kia khẽ lăn...

Khắc Việt

831726California 6 số - (Vol 18)

QUÊN

Bước thật chậm để quên một người đằng sau dĩ vãng chưa phai màu....

Khắc Việt

831748California 6 số - (Vol 18)

YÊU THƯƠNG QUAY VỀ

Anh giang đôi tay anh ôm lấy em anh đang cố níu yêu thương trở về....

Khắc Việt