771919VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU HẠNH PHÚC QUAY VỀ

Lá Mùa thu đã rơi em chờ mong bóng anh quay về …

Lưu Kỳ Hương

771948VietKTV 6 số - (Vol 92)

TUYẾT RƠI LẠNH VAI EM

Còn đâu lời yêu chỉ còn mỗi em Cố quên với cảm giác không có anh kề bên …

Lưu Kỳ Hương