773184VietKTV 6 số - (Vol 92)

THỰC HAY MƠ

Nhiều khi tôi thấy chính mình trong những giấc mơ nhỏ nhoi …

Lưu Quang Minh

774280VietKTV 6 số - (Vol 92)

KHOẢNG TRỜI TRONG MẮT AI

Khoảng trời của ai sao lung linh huyền ảo …

Lưu Quang Minh

773995VietKTV 6 số - (Vol 92)

SONG SONG

Song song những thế giới vô hình Song song đôi tâm hồn hai chúng ta …

Lưu Quang Minh

58816Arirang 5 số - (Vol 54)

GIA TÀI TUỔI HAI MƯƠI

Giữa mùa xuân đang về bên khung cửa sổ…

Lưu Quang Minh

773475VietKTV 6 số - (Vol 92)

BÀ ƠI

Bà tôi hồi bé chắc là cũng xinh Văn nghệ văn nghĩnh …

Lưu Quang Minh

774270VietKTV 6 số - (Vol 92)

GIA TÀI TUỔI HAI MƯƠI

Giữa mùa xuân đang về bên khung cửa nhỏ …

Lưu Quang Minh

773274VietKTV 6 số - (Vol 92)

NHỮNG TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU (ACOUSTIC)

Nhìn thời gian trôi không gian cứ thế vắng lặng …

Lưu Quang Minh