106019VietKTV 6 số - (Vol 92)

QUÊN

Đã biết ta không còn, đắm say vì nhau. …

Linda Trang Đài

104534VietKTV 6 số - (Vol 92)

CHIA TAY TRONG MƯA

Em trao anh tình nồng mà anh đã vội quên …

Linda Trang Đài

105997VietKTV 6 số - (Vol 92)

NÀNG TRUNG HOA XINH ĐẸP

Nàng Trung Hoa có đôi môi hồng Thật đẹp xinh thiết tha mái tóc bồng …

Linda Trang Đài

104855VietKTV 6 số - (Vol 92)

HÀO HOA

Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà …

Linda Trang Đài

105753VietKTV 6 số - (Vol 92)

WOMAN IN LOVE

Life is a moment in space When the dream is gone …

Linda Trang Đài

111563VietKTV 6 số - (Vol 92)

HAI TRÁI TIM VÀNG

Xa vắng vài năm nay trở về Thấy em mà anh bỗng giật mình …

Linda Trang Đài

Tommy Ngô

106559VietKTV 6 số - (Vol 92)

LK TÌNH NHẠT PHAI

[Tình Nhạt Phai] Chiều buồn nghiêng nắng …

Linda Trang Đài

Tommy Ngô

101611VietKTV 6 số - (Vol 92)

TÌNH NHẠT PHAI

1. Chiều buồn nghiêng nắng Biển vắng mênh mông lang thang mình ta …

Linda Trang Đài

Tommy Ngô

106563VietKTV 6 số - (Vol 92)

LK XÂY NHÀ BÊN SUỐI, TÚP LỀU LÝ TƯỞNG

[Xây Nhà Bên Suối] Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng …

Linda Trang Đài

Tommy Ngô