830364California 6 số

NGỰA PHI ĐƯỜNG XA

Ngựa phi ngựa phi đường xa tiến lên đường cát trắng trắng xoá...

PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

829078California 6 số

XÓM ĐÊM

Đường về canh thâu đêm khuya ngọ sâu như không màu qua phênh vênh có...

PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

60885Arirang 5 số - (Vol 60)

XÓM ĐÊM - REMIX

Đường về canh thâu đêm khuya ngõ sâu…

Phạm Đình Chương

52751Arirang 5 số - (Vol 28)

ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY

Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai, sông xa từng lớp lớp…

Phạm Đình Chương

831290California 6 số

TIẾNG DÂN CHÀI

Đêm dâng với ngọn triều dô hò dô kéo thuyền nhổ neo Vi vu buồm lên...

PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

66942MusicCore 5 số - (Vol 49)

MỖI ĐỘ XUÂN VỀ

Rừng đồi bâng khuâng nghe tin xuân sang tràn ngập…

Phạm Đình Chương

57361Arirang 5 số - (Vol 49)

THUỞ BAN ĐẦU

Sao không thấy em lại để cùng anh thẩn thơ…

Phạm Đình Chương

52938Arirang 5 số - (Vol 29)

TIẾNG DÂN CHÀI

Đêm đông với ngọn triều, dô à dô kéo thuyền nhổ neo…

Phạm Đình Chương

50967Arirang 5 số - (Vol 5)

ĐÓN XUÂN

Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời…

Phạm Đình Chương

52811Arirang 5 số - (Vol 28)

SÁNG RỪNG

Rừng xanh lên bao sức sống, ú ù ú u, ngàn cây xôn xao…

Phạm Đình Chương

61391MusicCore 5 số - (Vol 49)

ĐÊM CUỐI CÙNG

Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau lệ buồn rưng rưng…

Phạm Đình Chương

67180MusicCore 5 số - (Vol 50)

ĐÓN XUÂN - REMIX

Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời…

Phạm Đình Chương

65140MusicCore 5 số - (Vol 49)

TIẾNG DÂN CHÀI

Đêm dâng với ngọn triều dô hò dô kéo thuyền…

Phạm Đình Chương

52056Arirang 5 số - (Vol 23)

MỘNG DƯỚI HOA

Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ…

Phạm Đình Chương

54342Arirang 5 số - (Vol 38)

TIẾNG SÔNG HƯƠNG

Miền Trung vọng tiếng, em xinh em bé tên là Hương giang…

Phạm Đình Chương

831281California 6 số

ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY

Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai. Sông xa... từng lớp lớp mưa dài Mắt...

PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

828966California 6 số

ĐÓN XUÂN

Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời vui trong bình...

PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

830237California 6 số

MỘNG DƯỚI HOA

Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng Mắt...

PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

829064California 6 số

NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa cho tôi tìm về đường cũ...

PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

61568MusicCore 5 số - (Vol 49)

ĐÓN XUÂN

Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời…

Phạm Đình Chương

58672Arirang 5 số - (Vol 53)

ĐÓN XUÂN - REMIX

Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa…

Phạm Đình Chương

53710Arirang 5 số - (Vol 35)

ĐÊM CUỐI CÙNG

Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn rưng rưng…

Phạm Đình Chương

55918Arirang 5 số - (Vol 44)

TIẾNG CỬU LONG

Hô hò hô đây miền Nam, nước sông dâng cao cá lội ngù ngờ…

Phạm Đình Chương

54341Arirang 5 số - (Vol 38)

TIẾNG SÔNG HỒNG

Chiều nay nước xuôi dòng đại dương, có em tên sông Hồng…

Phạm Đình Chương

831284California 6 số

SÁNG RỪNG

Rừng xanh lên bao sức sống hú hu hú hu ngàn cây xôn xao đón hương...

PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

65484MusicCore 5 số - (Vol 49)

XÓM ĐÊM

Đường về canh thâu đêm khuya ngõ sâu như không màu…

Phạm Đình Chương

64586MusicCore 5 số - (Vol 49)

TIẾNG SÔNG HỒNG

Chiều nay nước xuôi dòng đại dương có em tên sông Hồng…

Phạm Đình Chương

64192MusicCore 5 số - (Vol 49)

SÁNG RỪNG

Rừng xanh lên bao sức sống ú ù ú u ngàn cây xôn xao…

Phạm Đình Chương