774938VietKTV 6 số - (Vol 92)

TẠM CHIA TAY

Đêm nay anh ngồi đây một mình Ngồi nhớ những lúc chúng ta bên nhau …

Song Luân

771209VietKTV 6 số - (Vol 92)

NGƯỜI CUỐI CÙNG

Em có biết anh nhớ đến em thật nhiều …

Song Luân

67648MusicCore 5 số - (Vol 53)

NẾU EM KHÔNG VỀ

Mùa thu lá rơi mình anh bước trên đường dài…

Song Luân

68676MusicCore 5 số - (Vol 88)

EM ĐÃ SAI

Dường như em đã sai kỷ niệm hiện về …

SONG LUÂN

66792MusicCore 5 số - (Vol 49)

TÌM LẠI KÝ ỨC

Em người yêu nhất trong cuộc đời anh cuộc tình đó…

Song Luân

57119Arirang 5 số - (Vol 48)

NẾU EM KHÔNG VỀ

Mùa thu là rơi, mình anh bước trên đường dài…

Song Luân

771538VietKTV 6 số - (Vol 92)

DÙ MẤT BAO NHIÊU THỜI GIAN

Tình giờ tan vỡ, mộng giờ đã lỡ Phải chăng vì anh hững hờ …

Song Luân

772202VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU EM KHÔNG VỀ

Mùa thu lá rơi, mình anh bước trên đường dài …

Song Luân