60788Arirang 5 số - (Vol 60)

TRƯƠNG CHI

Chiều xưa ấy trăng nước đã thành thơ…

Thanh Vũ

52222Arirang 5 số - (Vol 24)

LỜI THỀ TRÊN ĐÁ

Lời thề hôm đó bên ghềnh đá chưa nhòa…

Thanh Vũ

59584Arirang 5 số - (Vol 56)

CHUYỆN TÌNH TRÊN XÓM RẪY

Kêu cái mà quạ kêu kêu cái mà quạ kêu…

Thanh Vũ

67364MusicCore 5 số - (Vol 51)

TRƯƠNG CHI (CỔ NHẠC)

Chiều xưa ấy trăng nước đã thành thơ vì không gian…

Thanh Vũ

830634California 6 số

LỜI THỀ TRÊN ĐÁ

Lời thề hôm đó bên ghềnh đá chưa nhoà kỷ niệm không quên tên anh...

THANH VŨ

HOÀI LINH

62755MusicCore 5 số - (Vol 49)

LỜI THỀ TRÊN ĐÁ

Lời thề hôm đó bên ghềnh đá năm xưa…

Thanh Vũ\nHoài Linh