58630Arirang 5 số - (Vol 53)

BÁ NHA TỬ KỲ

Đêm trăng sáng giữa Hán Dương trầm lặng…

Viễn Châu

51774Arirang 5 số - (Vol 19)

GÁNH NƯỚC ĐÊM TRĂNG 2

Năm tháng dãi dầu trên đất khách…

Viễn Châu

502899VietKTV 6 số - (Vol 90)

GẶP NHAU LÀM NGƠ

Nhớ khi xưa lạ nhau chung một đường …

Viễn Châu

58633Arirang 5 số - (Vol 53)

GÁNH CẢI TRẠNG NGUYÊN

Cải xanh tươi tốt như hoa từ vườn mang ra…

Viễn Châu

59893Arirang 5 số - (Vol 57)

HAI MƯƠI NĂM LÀM THÂN VIỄN XỨ

Tôi đứng đây mà mơ đến một ngày về quê…

Viễn Châu

60474Arirang 5 số - (Vol 59)

CHÓ MỰC KÊU OAN 1

Một bữa nọ tại miền âm phủ đức minh vương…

Viễn Châu

52332Arirang 5 số - (Vol 24)

SÂN GA CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI 1

Đêm xuống trên sân ga, sương cuối thu lạnh lùng…

Viễn Châu

60125Arirang 5 số - (Vol 58)

TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH 1

Núi Hoa Quả xưng Tề Thiên Đại Thánh …

Viễn Châu

51777Arirang 5 số - (Vol 19)

NGƯỜI YÊU NAY ĐÃ CÓ CHỒNG 1

Em có chồng rồi em có đôi còn tôi cánh nhạn lẫn phương trời…

Viễn Châu

60785Arirang 5 số - (Vol 60)

PHÁP SƯ GIẢI NGHỆ 1

Thôi thôi bỏ trống bỏ cờ bỏ âm binh…

Viễn Châu

51765Arirang 5 số - (Vol 19)

TRÚC LAN PHƯƠNG TỬ 1

Ta đã say rồi Phương Tử ơi tuyết bay trắng xóa lạnh khung trời…

Viễn Châu

59911Arirang 5 số - (Vol 57)

TƯ ẾCH ĐI CHỢ TẾT 2

Vui vui xuân muôn lòng như thắm tươi…

Viễn Châu

60025Arirang 5 số - (Vol 58)

TỨ ĐỔ TƯỜNG 2

Đời cờ bạc có ngày cũng mạt khi ăn thì như …

Viễn Châu

829788California 6 số

LÁ BÀNG RƠI (A)

Đây có phải quán hàng năm cũ sương mờ giăng bao phủ một khung trời...

VIỄN CHÂU

831099California 6 số

PHẠM LÃI BIỆT TÂY THI (CN)

Bút ngát trời khuya gió lạnh lùng con thuyền lướt sóng giữa...

VIỄN CHÂU

829628California 6 số

THOẠI KHANH CHÂU TUẤN (A)

Ai nức nở với giọng đàn Tư Mã Nhạc sầu vương theo chiếc lá lạnh...

VIỄN CHÂU

829764California 6 số

TRÚC LAN PHƯƠNG TỬ (A)

Ta đã say rồi Phương Tử ơi tuyết bay trắng xoá lạnh khung trời cung...

VIỄN CHÂU

66211MusicCore 5 số - (Vol 49)

DĨ THỰC VI TIÊN (CỔ NHẠC)

Đó đó coi kìa nãy giờ ba con mình ngồi đang nhậu…

Viễn Châu

67911MusicCore 5 số - (Vol 54)

ĐÊM NẰM KHÔNG NGỦ (CỔ NHẠC)

Thu đã trời khuya ai đếm bước gió hiu hiu về…

Viễn Châu

66402MusicCore 5 số - (Vol 49)

PHẠM LÃI BIỆT TÂY THI (CỔ NHẠC)

Bát ngát trời khuya gió lạnh lùng con thuyền lướt sóng…

Viễn Châu

66343MusicCore 5 số - (Vol 49)

MẸ DẠY CON (CỔ NHẠC)

Con ơi hãy nhen bếp lửa kẻo đêm dài giá lạnh…

Viễn Châu

66377MusicCore 5 số - (Vol 49)

NGÀY GIỖ CHA (CỔ NHẠC)

Ơn nào nặng bằng ơi sinh dưỡng nghĩ cù lao…

Viễn Châu

66154MusicCore 5 số - (Vol 49)

CAO TIỆM LY TIỄN KINH KHA (CỔ NHẠC)

Nghe tiếng trút với cung sầu nức nở trời vào thu…

Viễn Châu

66380MusicCore 5 số - (Vol 49)

NGƯỜI MẸ MÙA LY LOẠN (CỔ NHẠC)

Sương mờ rơi gió nhẹ buông sông Nhật Tảo gió đùa…

Viễn Châu

66515MusicCore 5 số - (Vol 49)

TRÊN ĐƯỜNG LƯU DIỄN (CỔ NHẠC)

Có những đêm về giá buốt khắp phố phường…

Viễn Châu