103463VietKTV 6 số - (Vol 92)

LINDA

Một lần ta chung bước, rồi ngày đêm anh mơ ước …

Jimmy Nguyễn

713065California 6 số

LOLA

I met her in a club down in old Soho where you drink champagne and it...

714766California 6 số

LOVE

Love is real Real is love Love is feeling feeling love Love is wanting to...

JOHN LENNON

713690California 6 số

LULLABY

Sleep lay me down And hold me closely in your arms And I will close my...

ENGLAND DAN SEAL

62630MusicCore 5 số - (Vol 49)

LẦM

Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng…

Lam Phương

67850MusicCore 5 số - (Vol 54)

LO

Tay anh cầm tay em vai ta kề vai ngắm những…

Lê Chí Trung

30223Arirang 5 số

LAUGHING

I should laugh but I cry,