831816California 6 số - (Vol 19)

QUÊN

Em biết anh sẽ về. Cho dù cách mấy sơn khê...

Lam Phương

64095MusicCore 5 số - (Vol 49)

QUÊN

Em biết anh sẽ về cho dù cách mấy sơn khê…

Lam Phương

302370VietKTV 6 số

QUẢ

Quả gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quả khế. …

60721Arirang 5 số - (Vol 60)

QUẢ

Quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế…

Xanh Xanh

64071MusicCore 5 số - (Vol 49)

QUÊN

Bước thật chậm để quên một người đằng sau…

Khắc Việt

770384VietKTV 6 số - (Vol 92)

QUÊN

Bước thật chậm, để quên một người Đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. …

Khắc Việt

104112VietKTV 6 số - (Vol 92)

QUẢ

Quả gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quả khế. …

Thiếu Nhi

831726California 6 số - (Vol 18)

QUÊN

Bước thật chậm để quên một người đằng sau dĩ vãng chưa phai màu....

Khắc Việt

64072MusicCore 5 số - (Vol 49)

QUÊN

Nếu có lúc em thấy cô đơn hãy gọi thầm tên anh người ơi…

Phúc Trường

770656VietKTV 6 số - (Vol 92)

QUÊN

Bước thật chậm, để quên một người Đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. …

Cao Thái Sơn

55410Arirang 5 số - (Vol 42)

QUÊN

Bước thật chậm để quên một người đằng sau dĩ vãng…

Khắc Việt

68157MusicCore 5 số - (Vol 84)

QUẢ

Quả gì mà ngon ngon thế Xin thưa rằng…

Xanh Xanh

69139MusicCore 5 số - (Vol 92)

QUÊN

Kìm chặt ta dấu từng niềm đau…

ISAAC THÁI

502500VietKTV 6 số - (Vol 90)

QUẢ

Quả gì mà ngon ngon thế? xin thưa rằng quả khế …

Tốp Ca

106019VietKTV 6 số - (Vol 92)

QUÊN

Đã biết ta không còn, đắm say vì nhau. …

Linda Trang Đài

770971VietKTV 6 số - (Vol 92)

QUỲNH

Tình ơi tình ơi Trăm năm là bao ngày yêu? …

Hồ Quỳnh Hương

55103Arirang 5 số - (Vol 41)

QUÊN

Nếu có lúc em thấy cô đơn, hãy gọi thầm tên anh…

Phúc Trường

56541Arirang 5 số - (Vol 46)

QUỲNH

Tình ơi tình ơi, trăm năm là bao ngày yêu, môi cứ tìm môi…

Quốc Bảo

66308MusicCore 5 số - (Vol 49)

QUỲNH

Tình ơi tình ơi trăm năm là bao ngày yêu môi cứ…

Quốc Bảo

122250VietKTV 6 số - (Vol 90)

QUÊN

Nếu có lúc em thấy cô đơn Hãy gọi thầm tên anh người ơi! …

Noo Phước Thịnh

59666Arirang 5 số - (Vol 56)

QUÊN - REMIX

Bước thật chậm để quên một người đằng sau dĩ vãng…

Khắc Việt

68391MusicCore 5 số - (Vol 86)

QUÊN - REMIX

Bước thật chậm để quên một người đằng sau…

Khắc Việt