ANGLE

Mã số Karaoke: 43698 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát ANGLE

Lời bài hát mở đầu:

Burrel

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát ANGLE tác giả ca sĩ Burrel

BÀI TƯƠNG TỰ

111524VietKTV 6 số

ON THE BREATH OF AN ANGLE

Wherever I go whatever I see Over oceans unknown …

Mỹ Tâm