ANNIE'S SONG

Mã số Karaoke: 40039 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát ANNIE'S SONG

Lời bài hát mở đầu:

John Denver

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát ANNIE'S SONG tác giả ca sĩ John Denver

BÀI TƯƠNG TỰ

777017VietKTV 6 số - (Vol 92)

SÓNG

Sóng luôn bạc đầu, từng lớp lớp vuốt ve bờ cát …

Bức Tường

66781MusicCore 5 số - (Vol 49)

SÓNG

Chẳng còn gì để chúng ta muộn phiền khi những cơn mưa…

Microwave

101560VietKTV 6 số - (Vol 92)

ALPHABET SONG

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S and T U V W X and Y and Z …

Thiếu Nhi

107381VietKTV 6 số - (Vol 92)

SÓNG

Sóng cứ thế cứ thế xô bờ cát dài. Ngàn lớp sóng vẫn cứ thế vỗ tan hoài. …

Mỹ Tâm

829452California 6 số

SÓNG

Sóng cứ thế cứ thế xô bờ cát dài ngàn lớp sóng vẫn cứ thế vỡ...

VÕ THIỆN THANH

64268MusicCore 5 số - (Vol 49)

SÓNG

Sóng cứ thế cứ thế cứ thế xô bờ cát dài…

Võ Thiện Thanh

773703VietKTV 6 số - (Vol 92)

SỐNG

Trong đêm khuya anh bỗng thức dậy. Nghe bên tai những lời em nói nói nói. …

Vang Quốc Hải

714820California 6 số

SATURDAY NIGHT

S A T U R D A Y Night S A T U R D A Y Night S A T U R D A Y Night S A T U...

BAY CITY ROLLERS