BORDER SONG

Mã số Karaoke: 43728 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát BORDER SONG

Lời bài hát mở đầu:

Elton John

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát BORDER SONG tác giả ca sĩ Elton John

BÀI TƯƠNG TỰ

715707California 6 số

BORDER LINE

Something in the way you love me Won't you let me be I don't want to be...

MADONNA

713718California 6 số

SOUTH OF THE BORDER

South of the border down Mexico way that's where I fell in love when stars...

773995VietKTV 6 số - (Vol 92)

SONG SONG

Song song những thế giới vô hình Song song đôi tâm hồn hai chúng ta …

Lưu Quang Minh

714838California 6 số

SONG SUNG BLUE

Song sung blue ev'rybody knows one Song sung blue ev'rybody grows one Me...

NEIL DIAMOND