CASABLANCA

Mã số Karaoke: 40068 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát CASABLANCA

Lời bài hát mở đầu:

Bertie Higgins

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát CASABLANCA tác giả ca sĩ Bertie Higgins

BÀI TƯƠNG TỰ

30073Arirang 5 số

CASABLANCA

I_fell in love with you

715383California 6 số

CASABLANCA

I fell in love with you watching Casablanca Back row at the drive in show...

BERTIE HIGGINS

106599VietKTV 6 số - (Vol 92)

MƠ YÊU (CASABLANCA)

Ai xui ai khiến trái tim yêu đương …

Margaret Yang

104512VietKTV 6 số - (Vol 92)

CASABLANCA (LỜI VIỆT)

Lòng biết đã đắm đuối yêu anh khi xem Casablanca …

Lily Huệ

106033VietKTV 6 số - (Vol 92)

TAN VỠ (CASABLANCA)

Chuyện tình ta tan vỡ ôi từ đây, sẽ theo năm tháng phai tàn. …

Margaret Yang