CREEP

Mã số Karaoke: 42977 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát CREEP

Lời bài hát mở đầu:

Radiohead

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát CREEP tác giả ca sĩ Radiohead

BÀI TƯƠNG TỰ

714995California 6 số

CREEP

When you're in the floor Couldn't look you in the eye You're just like an...

RADIOHEAD