EXPLOSION

Mã số Karaoke: 30132 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát EXPLOSION

Lời bài hát mở đầu: I can hear my heart

Menudo

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát EXPLOSION tác giả ca sĩ Menudo

BÀI TƯƠNG TỰ

715955California 6 số

EXPLOSION

I can hear my heart filled with love Everytime I feel you're near...

MENUDO