GIRL

Mã số Karaoke: 33993 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát GIRL

Lời bài hát mở đầu:

Mike Luis

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát GIRL tác giả ca sĩ Mike Luis

BÀI TƯƠNG TỰ

714707California 6 số

GIRL

Is there anybody going to listen to my story all about the girl who came...

BEATLES

30160Arirang 5 số

GIRL

I just can't believe it

30628Arirang 5 số

GEORGY GIRL

Hey there Georgy girl

30159Arirang 5 số

GIRL

Is there anybody going

Beatles

715017California 6 số

SHY GIRL

Shy girl shy girl don't shy away Little shy girl I'd like to make you my...

THE CASCADES