IMMIGRANT SONG

Mã số Karaoke: 30707 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát IMMIGRANT SONG

Lời bài hát mở đầu: Ah, ah

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát IMMIGRANT SONG tác giả ca sĩ

BÀI TƯƠNG TỰ

713044California 6 số

IMMIGRANT SONG

Ah ah We come from the land of the ice and snow From the midnight sun...

773995VietKTV 6 số - (Vol 92)

SONG SONG

Song song những thế giới vô hình Song song đôi tâm hồn hai chúng ta …

Lưu Quang Minh