ISLAND GIRL

Mã số Karaoke: 30713 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát ISLAND GIRL

Lời bài hát mở đầu: I see your teeth flash

Elton John

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát ISLAND GIRL tác giả ca sĩ Elton John

BÀI TƯƠNG TỰ

715485California 6 số

ISLAND GIRL

I see your teeth flash Jamaican honey so sweet Down where Lexiton cross...

ELTON JOHN

30628Arirang 5 số

GEORGY GIRL

Hey there Georgy girl

715017California 6 số

SHY GIRL

Shy girl shy girl don't shy away Little shy girl I'd like to make you my...

THE CASCADES

716348California 6 số

BAD GIRLS

Bad girl talking 'bout the sad girl Sad girl talking 'bout bad bad girl...

773409VietKTV 6 số - (Vol 92)

ANH ĐÃ THÍCH EM RỒI

Baby Sexy Girl, baby sexy girl Baby Sexy Girl, Baby Sexy Girl …

Lương Gia Huy