LA LA LA MEANS I LOVE YOU

Mã số Karaoke: 715075 California 6 số

Mã số karaoke bài hát LA LA LA MEANS I LOVE YOU

Lời bài hát mở đầu: Many girls have come to you With a line that wasn't true Why don't you...

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát LA LA LA MEANS I LOVE YOU tác giả ca sĩ

BÀI TƯƠNG TỰ

715075California 6 số

LA LA LA MEANS I LOVE YOU

Many girls have come to you With a line that wasn't true Why don't you...

712645California 6 số

SHA LA LA

Sha la la my heart can sing You're my all my everything I want you bad and...

DREAMHOUSE

714624California 6 số

SWEAT (A LA LA LA LA LONG)

I've been watchin' you A la la la la long A la la la la long long li long...

714608California 6 số

BRIDGES

La la la la la la la la la la la la la la la la I have crossed a thousand...

KEVIN LETTAU

714732California 6 số

I LOVE YOU YOU LOVE ME

I love you You love me I love you You love me I love you You love me I...

KOREANA

121592VietKTV 6 số - (Vol 90)

SORRY I LOVE YOU

Dường như là anh đã yêu Từ lần đầu khi anh gặp người …

Minh Vương M4U

31646Arirang 5 số

OOH LA LA

Say ooh la la, sa soo,

713351California 6 số

I'M IN LOVE AGAIN

Yes it means I'm in love again Had no lovin' since you know when You know...

715937California 6 số

THANKS TO YOU

Thank you for teaching me how to love Showing me what the world means What...

TYLER COLLINS

714631California 6 số

C'EST LA VIE

C'est la vie Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them...

713446California 6 số

OOH LA LA

INTRO Say ooh la la sa soo come on come on Say ooh la la sa soo come on...

714751California 6 số

LA ISLA BONITA

Last night I dreamt of San Pedro just like I'd never gone I knew the song...

MADONNA

31721Arirang 5 số

SHA LA LA

There's a boy on my mind

772629VietKTV 6 số - (Vol 92)

LA LA LA

Tôi cô đơn đến nay cũng lâu rồi Chỉ tại cuộc tình vừa trải qua thôi …

Ông Cao Thắng

712733California 6 số

I DO LOVE YOU

I DO LOVE YOU I REALLY DO I DO LOVE YOU NOBODY BUT YOU ONLY YOU WOULD MAKE...

509174California 6 số

La Bamba

Para bailar la Bamba Para bailar la Bamba...

Valens