NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM - REMIX

Mã số Karaoke: 59340 Arirang 5 số - (Vol 55)

Mã số karaoke bài hát NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM - REMIX

Lời bài hát mở đầu: Từng mùa thu cứ trôi âm thầm một mình anh…

Phạm Việt Hoàng

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM - REMIX tác giả ca sĩ Phạm Việt Hoàng

BÀI TƯƠNG TỰ

59340Arirang 5 số - (Vol 55)

NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM - REMIX

Từng mùa thu cứ trôi âm thầm một mình anh…

Phạm Việt Hoàng

69127MusicCore 5 số - (Vol 92)

NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM - REMIX

Từng mùa thu cứ trôi âm thầm một mình anh…

PHẠM VIỆT HOÀNG

771405VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU PHẢI XA NHAU - REMIX

Mình chia tay nhau rồi phải không em …

Minh Quân

63330MusicCore 5 số - (Vol 49)

NẾU EM KHÔNG PHẢI LÀ GIẤC MƠ

Nếu em có trăm niềm vui với trăm nỗi buồn…

Nguyễn Văn Chung

53909Arirang 5 số - (Vol 36)

NẾU EM KHÔNG PHẢI LÀ GIẤC MƠ

Nếu em có trăm niềm vui với trăm nỗi buồn…

Nguyễn Văn Chung

502671VietKTV 6 số - (Vol 90)

NẾU NHƯ

Nếu như phải cách xa chắc Em đâu biết là, …

Hữu Tiến

772632VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM

Từng mùa thu cứ trôi âm thầm, Một mình anh trách thân này lỡ lầm. …

The Men

58529Arirang 5 số - (Vol 53)

NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM

Từng mùa thu cứ trôi âm thầm một mình anh…

Phạm Việt Hoàng

66948MusicCore 5 số - (Vol 49)

NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM

Từng mùa thu cứ trôi âm thầm một mình anh…

Phạm Việt Hoàng

772633VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM

Từng mùa thu cứ trôi âm thầm, Một mình anh trách thân này lỡ lầm. …

The Men

Thanh Tâm

771278VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU EM KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GIẤC MƠ

Gió như gió muốn nói em Rằng mai mặt trời sẽ thôi về …

Thủy Tiên

55385Arirang 5 số - (Vol 42)

NẾU PHẢI XA NHAU

Mình chia tay nhau rồi phải không em…

Xuân Phương

102371VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU PHẢI XA NHAU

Mình chia tay nhau rồi phải không em …

Minh Quân

828862California 6 số

NẾU NHƯ

Nếu như phải cách xa chắc anh đâu biết là chờ anh em buồn theo ánh...

ĐỨC TRÍ

59074Arirang 5 số - (Vol 54)

NẾU LÀ ANH - REMIX

Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc…

Bảo Thạch

774058VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI EM

Nếu chẳng phải em thực sự nhìn thấy Thì anh sẽ dối em đến bao giờ? …

Bích Phương

63341MusicCore 5 số - (Vol 49)

NẾU PHẢI XA NHAU

Mình chia tay nhau rồi phải không em dù con tim…

Xuân Phương

831419California 6 số - (Vol 16)

NẾU PHẢI XA NHAU

Mình chia tay nhau rồi phải không em Dù trong tim anh luôn còn mãi...

XUÂN PHƯƠNG

52534Arirang 5 số - (Vol 26)

NẾU MỘT NGÀY PHẢI ĐẾN

Nếu một ngày phải đến với em, anh là người ra đi…

Anh Tuấn

63335MusicCore 5 số - (Vol 49)

NẾU MỘT NGÀY PHẢI ĐẾN

Nếu một ngày phải đến với em anh là người ra đi…

Anh Tuấn

830995California 6 số

NẾU MỘT NGÀY PHẢI ĐẾN

Nếu một ngày phải đến với em anh là người ra đi thầm mong anh tìm...

ANH TUẤN

302146VietKTV 6 số

NẾU NHƯ

Nếu như phải cách xa chắc anh đâu biết là, …

113086VietKTV 6 số - (Vol 80)

NẾU EM KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠ

Nếu em có trăm niềm vui với trăm nỗi buồn …

Phan Đinh Tùng

772908VietKTV 6 số - (Vol 92)

KHÔNG PHẢI EM - REMIX

Không phải em! Nào đâu phải em? Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh …

Đàm Vĩnh Hưng

829913California 6 số

NẾU MỘT NGÀY VẮNG EM

Nếu một ngày vắng em là một ngày không có nắng trên trời là...

TUẤN NGHĨA

102604VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU KHÔNG CÓ EM

Vắng em tình yêu như là mất trong quạnh hiu …

Trương Đan Huy

772946VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU KHÔNG PHẢI YÊU EM

Yêu nhau thật nhiều rồi cũng xa nhau thật mau …

Tống Gia Vỹ

67648MusicCore 5 số - (Vol 53)

NẾU EM KHÔNG VỀ

Mùa thu lá rơi mình anh bước trên đường dài…

Song Luân

773034VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU MỘT NGÀY VẮNG EM

Nếu một ngày vắng em Là một ngày không có nắng trên trời …

Việt Tú