NẾU NHƯ MỘT NGÀY

Mã số Karaoke: 830478 California 6 số

Mã số karaoke bài hát NẾU NHƯ MỘT NGÀY

Lời bài hát mở đầu: Sha la la Sha la la la la la la Sha la la sha la la la la la la Nếu như...

NGUYỄN NGỌC THIỆN

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát NẾU NHƯ MỘT NGÀY tác giả ca sĩ NGUYỄN NGỌC THIỆN

BÀI TƯƠNG TỰ

56480Arirang 5 số - (Vol 46)

NẾU NHƯ MỘT NGÀY

Nếu như hôm nay trời không nắng, khiến em chợt tiếc nuối mùa đông…

Nguyễn Ngọc Thiện

830478California 6 số

NẾU NHƯ MỘT NGÀY

Sha la la Sha la la la la la la Sha la la sha la la la la la la Nếu như...

NGUYỄN NGỌC THIỆN

829086California 6 số

NẾU MỘT NGÀY

Nếu nếu một ngày không có em thì niềm cô đơn dài như năm tháng như...

KHÁNH BĂNG

302145VietKTV 6 số

NẾU MỘT NGÀY

Nếu, nếu một ngày không có em Thì niềm cô đơn dài như năm tháng …

111188VietKTV 6 số - (Vol 72)

NẾU MỘT NGÀY

Nếu, nếu một ngày không có em Thì niềm cô đơn dài như năm tháng …

Us - Along

771576VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU MỘT NGÀY

Nếu, nếu một ngày không có em Thì niềm cô đơn dài như năm tháng …

Đan Nguyên

104353VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU MỘT NGÀY KHÔNG CÓ EM

Nếu, nếu một ngày không có em Thì niềm cô đơn dài như năm tháng …

Unknown

63323MusicCore 5 số - (Vol 49)

NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG

Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này…

Hoài An

55879Arirang 5 số - (Vol 44)

NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG

Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này, cho tôi được…

Hoài An

503006VietKTV 6 số - (Vol 90)

NẾU MỘT NGÀY

Nếu, nếu một ngày không có em Thì niềm cô đơn …

Lê Tuấn

63336MusicCore 5 số - (Vol 49)

NẾU MỘT NGÀY

Nếu nếu một ngày không có em thì niềm cô đơn…

Khánh Băng

770792VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU NHƯ NGÀY ĐÓ

Nếu như ngày đó ta không gặp nhau Thì chắc nay đã không u sầu …

Lệ Quyên

68973MusicCore 5 số - (Vol 90)

NẾU MỘT NGÀY - REMIX

Nếu nếu một ngày không có anh thì niềm cô đơn…

KHÁNH BĂNG

63889MusicCore 5 số - (Vol 49)

NẾU NHƯ NGÀY ĐÓ

Nếu như ngày đó ta không gặp nhau thì chắc nay…

Hoàng Nhã

54294Arirang 5 số - (Vol 38)

NẾU NHƯ NGÀY ĐÓ

Nếu như ngày đó ta không gặp nhau, thì chắc nay…

Hoàng Nhã

773201VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU VÀ CÓ LẼ

Nếu tìm được một người yêu em nhất Nếu như người ta cũng rất yêu em …

Phạm Trưởng

63345MusicCore 5 số - (Vol 49)

NẾU YÊU EM

Ngày hôm qua đôi ta còn vui ca ngân nga như mây trên cao…

Quốc Vượng

57848Arirang 5 số - (Vol 51)

NẾU VÀ CÓ LẼ

Nếu tìm được một người em yêu nhất, nếu như người ta cũng rất yêu em…

Phạm Trưởng

829913California 6 số

NẾU MỘT NGÀY VẮNG EM

Nếu một ngày vắng em là một ngày không có nắng trên trời là...

TUẤN NGHĨA

773034VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU MỘT NGÀY VẮNG EM

Nếu một ngày vắng em Là một ngày không có nắng trên trời …

Việt Tú

102401VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU MỘT NGÀY VẮNG EM

Nếu một ngày vắng em Là một ngày không có nắng trên trời …

Tuấn Hưng

775304VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU NHƯ NGÀY ĐÓ - REMIX

Nếu như ngày đó ta không gặp nhau Thì chắc nay …

Lệ Quyên

59946Arirang 5 số - (Vol 57)

NẾU NHƯ NGÀY ĐÓ - REMIX

Nếu như ngày đó ta không gặp nhau thì chắc nay…

Hoàng Nhã

68484MusicCore 5 số - (Vol 86)

NẾU NHƯ NGÀY ĐÓ - REMIX

Nếu như ngày đó ta không gặp nhau thì chắc nay đã không…

Hoàng Nhã

771670VietKTV 6 số - (Vol 92)

NGÀY MAI SAU NẾU

Như là cơn gió em khẽ đến bên anh Như là tia nắng sưởi ấm bao hy vọng …

Ngô Kiến Huy

52534Arirang 5 số - (Vol 26)

NẾU MỘT NGÀY PHẢI ĐẾN

Nếu một ngày phải đến với em, anh là người ra đi…

Anh Tuấn

772440VietKTV 6 số - (Vol 92)

NẾU CHỈ SỐNG MỘT NGÀY

Nếu chỉ sống hết trong một ngày Yêu thương trong tôi sẽ dâng đầy …

MTV

500535VietKTV 6 số - (Vol 90)

NẾU CÓ MỘT NGÀY

Ngày quen anh làm tim em nhớ hoài hình bóng …

Hạ Vy

Huy Vũ

63335MusicCore 5 số - (Vol 49)

NẾU MỘT NGÀY PHẢI ĐẾN

Nếu một ngày phải đến với em anh là người ra đi…

Anh Tuấn