SEPTEMBER SONG

Mã số Karaoke: 40392 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát SEPTEMBER SONG

Lời bài hát mở đầu:

Various

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát SEPTEMBER SONG tác giả ca sĩ Various

BÀI TƯƠNG TỰ

713709California 6 số

SEPTEMBER SONG

But it's a long long while From May to December But the days grow short...

712917California 6 số

SEPTEMBER

Do you remember the twentyfirst night of September? Love was changin' the...

EWF

716254California 6 số

SEPTEMBER MORN'

Stay for just a while stay and let me look at you It's been so long I...

NEIL DIAMOND

773995VietKTV 6 số - (Vol 92)

SONG SONG

Song song những thế giới vô hình Song song đôi tâm hồn hai chúng ta …

Lưu Quang Minh