SONG SONG

Mã số Karaoke: 773995 VietKTV 6 số - (Vol 92)

Mã số karaoke bài hát SONG SONG

Lời bài hát mở đầu: Song song những thế giới vô hình Song song đôi tâm hồn hai chúng ta …

Lưu Quang Minh

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát SONG SONG tác giả ca sĩ Lưu Quang Minh

BÀI TƯƠNG TỰ

773995VietKTV 6 số - (Vol 92)

SONG SONG

Song song những thế giới vô hình Song song đôi tâm hồn hai chúng ta …

Lưu Quang Minh

61643MusicCore 5 số - (Vol 49)

ĐƯỜNG SONG SONG

Từng giọt nắng mong giờ tan trường chầm chậm…

Nguyễn Đức Trung

773935VietKTV 6 số - (Vol 92)

ĐƯỜNG SONG SONG

Từng giọt nắng mong giờ tan trường chầm chậm bước trên đường em về …

Nam Du

53720Arirang 5 số - (Vol 35)

ĐƯỜNG SONG SONG

Từng giọt nắng mong giờ tan trường, chầm chậm bước…

Nguyễn Đức Trung

301060VietKTV 6 số

BÀI CA TRÊN SÓNG

Ta bơi trên biển sóng,sóng nhấp nhô bạc đầu …

775666VietKTV 6 số - (Vol 92)

ĐÒ QUA BẾN SÔNG

Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi Có nhớ người thương …

Cẩm Ly

Quốc Đại

54215Arirang 5 số - (Vol 38)

ĐÒ QUA BẾN SÔNG

Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, có nhớ người thương…

Minh Vy

828121California 6 số

BÀI CA TRÊN SÓNG

Ta bơi trên biển sóng sóng nhấp nhô bạc đầu Ta bơi trong dòng nước...

TỪ HUY

60233MusicCore 5 số - (Vol 49)

BÀI CA TRÊN SÓNG

Ta bơi trên biển sóng sóng nhấp nhô bạc đầu…

Từ Huy

61495MusicCore 5 số - (Vol 49)

ĐÒ QUA BẾN SÔNG

Đò qua bến sông sóng vỗ tình tôi có nhớ người…

Minh Vy

828130California 6 số

TÔI VỀ ĐÂY NGHE SÓNG

Tôi về đây nghe sóng sóng hát tự bao giờ Ngàn con nước hôm nay...

NGUYỄN CƯỜNG

64933MusicCore 5 số - (Vol 49)

TÔI VỀ ĐÂY NGHE SÓNG

Tôi về đây nghe sóng sóng hát tự bao giờ…

Nguyễn Cường