SONG SUNG BLUE

Mã số Karaoke: 31749 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát SONG SUNG BLUE

Lời bài hát mở đầu: Song sung blue

Neil Diamond

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát SONG SUNG BLUE tác giả ca sĩ Neil Diamond

BÀI TƯƠNG TỰ

714838California 6 số

SONG SUNG BLUE

Song sung blue ev'rybody knows one Song sung blue ev'rybody grows one Me...

NEIL DIAMOND

713870California 6 số

LOVE IS A PLAINTIVE SONG

Love is a plaintive song Sung by a suffering maid Telling a tale of wrong...

715492California 6 số

BLUE EYES

Blue eyes Baby's got blue eyes Like a deep blue sea on a blue blue day...

ELTON JOHN

715597California 6 số

LOVE IS BLUE

Blue blue my world is blue Blue is my world now I'm without you Grey grey...

AL MARTINO

58910Arirang 5 số - (Vol 54)

NIỀM TIN (DO IT)

Thời gian như dòng sông lặng trôi dòng sông lặng trôi…

Nhạc Ngoại - Cho Sung Jin