Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Trần Thiện Thanh”

Mã số karaoke Hàn Mạc Tử – Karaoke Arirang

Lời bài hát HÀN MẠC TỬ Ngậm thơ: Ai mua [Em] trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm [Am] im trên cành [Em] liễu đợi [B7] chờ Ai mua [Em] trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán tình [Am] duyên [B7] ước hẹn [Em] hò. 1.…

Mã số karaoke GẶP NHAU LÀM NGƠ (A) Arirang 5 số

Lời bài hát GẶP NHAU LÀM NGƠ  hợp âm chuẩn [G] Nhớ xưa khi lạ [Am] nhau chung một [D7] đường kẻ trước người [G] sau [Bm] Chàng lặng đi theo nàng hát vu [C] vơ mấy [D7] câu nhạc [Em] tình [Bm] Nàng làm…